Αρχική » Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο διαδικτυακός Ιστότοπος Αποφοίτηση.gr (apofoitisi.gr), ενημερώνει τον επισκέπτη/χρήστη/μέλος/συνεργάτη, ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τους όρους που ακολουθούν και από τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679  και της σχετικής κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι για εμάς πρωταρχικό μέλημα. Παρακαλείσθε να ενημερωθείτε σχετικά με τους παρόντες όρους συλλογής, αποθήκευσης και χρησιμοποίησης των προσωπικών σας δεδομένων και τις τυχόν αναθεωρήσεις αυτών μέσα στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο.

Ο Διαδικτυακός Ιστότοπος συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας. Με την επίσκεψη σας στο διαδικτυακό ιστότοπο, αποδέχεστε τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Εάν κάποιος επισκέπτης ή χρήστης/μέλος/συνεργάτης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων οφείλει να σταματήσει να επισκέπτεται το διαδικτυακό μας ιστότοπο και να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτόν.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει ο διαδικτυακός ιστότοπος είναι:

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς με την ηλεκτρονική συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας ή την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή την υποβολή αίτησης εγγραφής. Ενδεικτικά: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τηλέφωνο σταθερό ή κινητό, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και εν γένει δεδομένα που συμπληρώνετε στα πεδία ελεύθερου κειμένου. Ενδεικτικά: δεδομένα εκπαίδευσης, είδος εργασίας που θα εκπονήσετε, κ.α.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα από το διαδικτυακό ιστότοπο. Όταν επισκέπτεστε το διαιδκτυακό ιστότοπο, μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένα δεδομένα, όπως: η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σας σύστημα και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και πληροφορίες που συλλέγονται μέσω Cookies.

Σε περίπτωση που μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, θα πρέπει να έχετε εξασφαλίσει τη σχετική συγκατάθεσή, άλλως φέρετε την ευθύνη.

Η συλλογή των συγκεκριμένων στοιχείων είναι αναγκαία, προκειμένου να εξακριβώσουμε την ταυτότητά σας, να έχουμε τη δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας και παροχής των υπηρεσιών μας, καθώς και έκδοσης νόμιμων παραστατικών σε ενδεχόμενη συνεργασία μας.

Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι πέντε (5) έτη αλλά μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία ή μέχρι την παραγραφή ενδεχομένων αξιώσεων.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Ο διαδικτυακός ιστότοπος λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία ώστε να διασφαλίσει ότι τα εν λόγω δεδομένα σας τηρούνται με ασφάλεια σε ειδικό ηλεκτρονικό χώρο. Προς τον σκοπό αυτό λαμβάνουμε όλα τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε διαρκώς την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε και προβαίνουμε σε αναβάθμιση αυτής.

Η ιδιοκτήτρια του διαδικτυακού ιστότοπου  είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων για τους σκοπούς του GDPR ενώ αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με το ρόλο του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε χρήστες – συνεργάτες του διαδικτυακού ιστότοπου οι οποίοι θα μπορούν να τα επεξεργαστούν προκειμένου να σας προσφέρουν τις υπηρεσίες που αιτηθήκατε.  Ο χρήστης – συνεργάτης οφείλει να σέβεται τη παρούσα πολιτική απορρήτου αλλά και να παρέχει τις υπηρεσίες που του ανατίθεται με βάσει τη κείμενη νομοθεσία αλλά και τα χρηστά ήθη. Η συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται αποκλειστικά και μόνο προς εξυπηρέτηση του σκοπού της συνεργασίας μας και την προσφορά της υπηρεσίας που αιτηθήκατε.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ – ΧΡΗΣΤΗ – ΜΕΛΟΥΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τα εξής δικαιώματα:

α) δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα ανά πάση στιγμή μας το ζητήσετε,

β) δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων που έχετε καταχωρίσει,

γ) δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από το διαδικτυακό μας ιστότοπο,

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  support@apofoitisi.gr

δ) Τέλος έχετε Δικαίωμα καταγγελίας σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 679/2016, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600 και φαξ 2106475628 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας complaints@dpa.gr.

COOKIES

Ο διαδικτυακός ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνολογία cookies για να βελτιώσει και να διευκολύνει την επίσκεψή σας. Τα αρχεία «cookies» αποστέλλονται στον υπολογιστή σας και σας αναγνωρίζουν ως συγκεκριμένο χρήστη, αποθηκεύοντας τις προσωπικές σας προτιμήσεις και τεχνικές πληροφορίες. Χρησιμοποιούμε: α) Μόνιμαcookies (δηλ. τα cookies παραμένουν στον υπολογιστή σας ωσότου τα διαγράψετε) β) Προσωρινά cookies (δηλ. τα cookies παραμένουν μέχρι να κλείσετε τον browser σας). Τα ίδια τα cookies δεν περιέχουν ούτε αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες. Αν υποβάλλετε προσωπικές πληροφορίες μέσω του Δικτυακού Τόπου, οι πληροφορίες μπορεί να συνδεθούν με τα δεδομένα που αποθηκεύονται στα cookies. Αν δεν αποδέχεστε τη χρήση των cookies , μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του browserσας έτσι ώστε να μην δέχεται cookies. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την χρήση cookies για την αναγνώρισή σας δεν θα μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Με την αποστολή μηνύματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή με την συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος/συνεργάτης σημαίνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους πολιτικής απορρήτου και συναινεί στη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

17/12/2018